Grootkeuken reinigen

Schoonmaken van grootkeukens in restaurants, instellingen en bij voedingsmiddeleproducenten

Specifieke kenmerken van de te behandelen inrichtingen en eventuele milieueisen: Wanden en vloeren.
Antislip, poreus, (sterk) vervuild.
Continue aanvoer van (warm) water en eventueel het opzuigen en opvangen van de vervuiling voor verwijdering op het riool.

Voorbeelden: Steen en kunstofvloeren en wanden en de aanwezige voegen en kieren. Koelruimten en (koel)werkbanken.
Hotels, verzorgings/ziekenhuizen, grootkeukens.

Soort vervuiling: Schimmel, kalkafzetting, bacterien, inloopvervuiling, spatten, vet, knoeien.

Oppervlakten van enkele tot honderden m2.

Wat werkt niet of onvoldoende: Vegen, schrobben, spoelen en daarna eventueel opdweilen of opzuigen.
Wat werkt wel: Semi hoge druk tot 120 bar, eventueel opzuigen. In combinatie met chemie en/of warm water (max. 50 gr)

Resultaat: Porienschoon, schimmelvrij, geen restvervuiling achterlaten (kalk, zeep, vet), nagenoeg droog Geen overlast tijdens het schoonmaken door opspatten of schrobwater over de vloer

Uitvoering van deze techniek: Schoonmaken met semihoge druk tot 120 bar met een vloertool vanaf 20 tot 50 cm.
Met of zonder extra schoonmaakmiddelen (chemie), waarbij de chemie niet op het oppervlak achterblijft Eventueel met opzuigen en(continue) aanvoer van (warm)water via externe water voorziening (max. 50 gr). (Continue) afvoer van verontreinigd water naar het riool.

Overzicht producten: Combirein met vloertool (max. 30 cm) 60 bar.
Industriele Combirein met vloertool max. 50 cm, 120 bar
Diverse combinaties met heet water en afzuiging

  • Pagina's:
  • 1

Producten zoeken